►một gã thích sân si với đời, hay xạo với người, nói nhiều vô biên,
►một kẻ rất rãnh hơi có cái bản mặt mốc đẹp lộng lẫy, body đẹp lấp lánh, ánh mắt đẹp lung linh...và một vài thứ vẫn còn lơ lửng -lủng lẵng.
►Hàng đẹp,còn nguyên kiện, dễ sữ dụng, pin tốt..còn hạn sữ dụng,. tha hồ xài =))
---------------------------------♥-------------------------------

 

red-lipstick:

Pawel Kuczynski (Polish, b. 1976, Szczecin, Poland) - Vote

red-lipstick:

Pawel Kuczynski (Polish, b. 1976, Szczecin, Poland) - Vote

retrodrive:

.:Casual Male Fashion Blog:. (retrodrive.tumblr.com)current trends | style | ideas | inspiration | non-flamboyant

retrodrive:

.:Casual Male Fashion Blog:. (retrodrive.tumblr.com)
current trends | style | ideas | inspiration | non-flamboyant

liptonmilk:

Tôi thường hay trách người khác: “Sao thay đổi quá vậy?” và tôi luôn muốn mọi thứ phải như lúc đầu, người ta phải đối xử với tôi như lúc đầu! Trong số những người bị tôi trách đó từng quát lên với tôi là: “Em cũng đâu giống lúc đầu!”, đương nhiên, lúc đó tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.

Và hiện tại lúc này đây, tôi phải thừa nhận rằng: Ai rồi cũng khác! Không theo cách này cũng theo cách khác, không lồ lộ ra ngoài thì cũng âm thầm bên trong. Có những điều bản thân tôi đã từng xem nó như tư tưởng, như kim chỉ nam mà tôi phải đi theo, phải hướng tới thì dần dần tôi cũng thay đổi lúc nào chẳng hay. Trong các mối quan hệ bạn bè, tình cảm cũng vậy, có người tôi đã từng nghĩ tôi sẽ luôn đối với họ như trước giờ vẫn thế thì rồi thời gian cũng không giữ được những suy nghĩ ấy của tôi. 

Ai rồi cũng sẽ thay đổi dù muốn dù không thì thời gian, hoàn cảnh sống cũng âm thầm thay đổi mọi thứ, duy chỉ có Kỉ Niệm, Kí Ức là không thể thay đổi mà thôi.

liptonmilk:

Tôi thường hay trách người khác: “Sao thay đổi quá vậy?” và tôi luôn muốn mọi thứ phải như lúc đầu, người ta phải đối xử với tôi như lúc đầu! Trong số những người bị tôi trách đó từng quát lên với tôi là: “Em cũng đâu giống lúc đầu!”, đương nhiên, lúc đó tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.

Và hiện tại lúc này đây, tôi phải thừa nhận rằng: Ai rồi cũng khác! Không theo cách này cũng theo cách khác, không lồ lộ ra ngoài thì cũng âm thầm bên trong. Có những điều bản thân tôi đã từng xem nó như tư tưởng, như kim chỉ nam mà tôi phải đi theo, phải hướng tới thì dần dần tôi cũng thay đổi lúc nào chẳng hay. Trong các mối quan hệ bạn bè, tình cảm cũng vậy, có người tôi đã từng nghĩ tôi sẽ luôn đối với họ như trước giờ vẫn thế thì rồi thời gian cũng không giữ được những suy nghĩ ấy của tôi.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi dù muốn dù không thì thời gian, hoàn cảnh sống cũng âm thầm thay đổi mọi thứ, duy chỉ có Kỉ Niệm, Kí Ức là không thể thay đổi mà thôi.

liptonmilk:

Tình yêu của anh là nồng nhiệt nhưng vô cùng lý trí, vậy nên anh có thể chấp nhận từ bỏ tình yêu của chúng ta dù lòng anh đau nhưng anh đã không làm khác.

Tình yêu của em là hờ hững nhưng luôn bị trái tim chi phối, vậy nên em không thể chấp nhận từ bỏ tình yêu của chúng ta dù lòng em đau nhưng em đã không làm khác.

Nhưng vì em và anh khác nhau, vậy nên chúng ta đã mất nhau…mãi!

liptonmilk:

Tình yêu của anh là nồng nhiệt nhưng vô cùng lý trí, vậy nên anh có thể chấp nhận từ bỏ tình yêu của chúng ta dù lòng anh đau nhưng anh đã không làm khác.

Tình yêu của em là hờ hững nhưng luôn bị trái tim chi phối, vậy nên em không thể chấp nhận từ bỏ tình yêu của chúng ta dù lòng em đau nhưng em đã không làm khác.

Nhưng vì em và anh khác nhau, vậy nên chúng ta đã mất nhau…mãi!